ผู้เห็นความสำคัญ (Significance)

Cr: GallupClifton

จะต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นคุณค่าของตนเอง พวกเขารักอิสระและต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ

Complete and Continue